Yritys | Peittauspalvelut | Pakkauspalvelut | Tilaus | Yhteystiedot | Tiedotteet

SUURONNETTOMUUDEN VARALTA YLEISÖLLE ANNETTAVAT TIEDOT

Tuotantolaitoksen nimi ja osoite:
Sahlsten Pakkaus Oy
Pansiontie 56, 20240 TURKU

Tiedottajan nimi:
Sami Sahlsten, VTJ, insinööri

Vahvistamme, että pintakäsittelylaitoksemme noudattaa kemikaaliturvallisuuslain390/2005, asetuksien 855/2012,856/2012 ja 685/2012 säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä. Toimintaan on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupa 980/36/2014. Laitos on toimintaperiaateasiakirja velvollinen, kemikaalien käsittely ja varastointi on laajamittaista.

Tuotantolaitokesen toiminnan kuvaus:
Pintakäsittelylaitoksessa peitataan ruostumatonta- ja haponkestävää terästä. Peittaus suoritetaan 70m3 altaassa, jonne tuotteet lasketaan. Tämän jälkeen tuote huuhdellaan vesialtaassa ja lopuksi vielä pestään painepesurilla.

Tuotantolaitoksen suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat aineet:
Allaspeittaushappo, joka koostuu seuraavasti:
Fluorivetyhappo noin 4%, H301, H310, H331, vaaraominaisuudet myrkyllinen ja syövyttävä
Typpihappo noin 15%, H314, vaaraominaisuudet syövyttävä
Vesi noin 81%
Huomiosana: Vaara

Kemikaaliluettelo: (Tarkempi luettelo nähtävissä yrityksen tiloissa, Pansiontiellä, Turussa)
Allaspeittaushappo, käytössä noin 70m3, vaara, H301, H310, H331
Ruiskupeittausaine, käytössä noin 100kg, vaara, H301, H310, H331
Vedenpuhdistuskemikaalit, käytössä noin 700kg, vaara,H290,H314,H319,H332,H335

Suuronnettomuusvaarat:
- Tulipalossa mahdollisesti syntyvät myrkylliset kaasut, jotka voivat levitä tuulen mukana lähialueille. Käytössä olevat aineet eivät kuitenkaan ole palavia, joten mahdollisten myrkyllisten kaasujen muodostuminen johtuu lähinnä rakennuksen rakenteiden palamisesta.
- Altaan vuotaminen maaperään.

Tulipalossa alueen ulkopuolella olevan väestön tiedottamisen hoitavat viranomaiset, poliisi ja pelastuslaitos. Tulipalossa alueen väestön suojaustoiminta noudattaa kaasuvaaran toimintaohjeita, eli ikkunat ja ilmastointi suljetaan sekä pysytellään sisätiloissa ja odotetaan viranomaisilta jatko-ohjeita. Altaan vuotaminen maaperään ei aiheuta alueen väestölle vaaraa.

Tehdasalueen sisällä onnettomuudesta tiedotetaan toiminnanharjoittajan toimesta alueen yrityksiä.

TUKES on suorittanut tuotantolaitoksella tarkastuksen viimeksi 10.02.2022.
Tarkempia tiekoja TUKESin tarkastuksesta ja tuotantolaitosta koskevasta tarkastusohjelmasta antaa laitoksen käytönvalvoja Sami Sahlsten
made by TAIDEA